שחרור מתקיפת סכין

הגנות מפני אגרופים

קרקע

שחרור מחניקות

אור: 052-660-9719 דורון: 050-550-0969 מיכאל: 054-227-8242

מוזמנים לחייג לקביעת אימון נסיון או שיעור פרטי